Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁPXin kính cẩn nghiêng mình thắp một nén nhang 
trước Anh Linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp!