Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁPXin kính cẩn nghiêng mình thắp một nén nhang 
trước Anh Linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp!


Không có nhận xét nào: