Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

THAN ÔI, "ĐẠI TRÍ THỨC" VIỆT NAM !

ĐẶNG HUY VĂN: Đọc bài Hịch Chí Sĩ (còn có tên là “Hịch Tiến Sĩ”, “Hịch Khoa Học Công Nghệ”) cùng mấy câu thơ phản hồi của Tiểu Phật Tử  ngày 1/10/2012, sáng nay tại một quán cà phê trên Phố Cổ, tôi có dịp hầu chuyện một nhà sử học lớn của Việt Nam, một Đại Trí Thức CS.
 Ông ta phê phán bài hịch là cực đoan, còn mấy câu phản hồi của Tiểu Phật Tử là thiếu hiểu biết. Nhân lúc ông đang cao hứng, tôi hỏi: “Vậy bác có biết kẻ thù xâm lăng của nước ta hiện nay là ai không?” Có lẽ ông ấy đang bực bài hịch nên nổi khùng với tôi: “Chắc ông định nói Trung Quốc chứ gì? Nhầm to! Trung Quốc hơn 60 năm nay là người bạn lớn của chính phủ Việt Nam!”  
Rồi ông phân tích VNCH đã dâng Hoàng Sa cho giặc Tàu như thế nào và kết luận: “Chỉ có bọn VNCH di tản mới gọi Trung Quốc là “giặc Tàu xâm lược” vì hồi năm 1974 đã bạc nhược bỏ chạy khi Trung Quốc sang cưỡng chiếm Hoàng Sa! Chứ đối với nước CHXHCN Việt Nam, nếu không có Trung Quốc, làm sao ta đánh thắng được Mỹ? Trung Quốc mãi mãi là ân nhân của chính phủ Việt Nam!”
Bài nói của nhà sử học này dài lắm, tôi xin phép Tiểu Phật Tử nối vào 6 câu thơ phản hồi của anh thêm mấy câu để cho độc giả báo nhà hiểu được nhà Đại Trí Thức CS này nói gì (hoàn toàn trái với ý kiến của đồng tác giả bài viết).
.

THAN ÔI “ĐẠI TRÍ THỨC” VIỆT NAM!

(Kính tặng một Đại Trí Thức CS)
Than ôi trí thức Việt Nam!
Miếng ăn thì nhớ, việc làm thì quên
Khi cần chính kiến thì hèn
“Không nghe”, “không biết”… không liền bốn “không”!
Ông Trời có mắt hay không?
Đẻ ra một lũ dở ông, dở thằng!(1)
- Hỏi giờ ai giặc xâm lăng?
- “Sao ông cứ cố hỏi quàng, hỏi xiên?
“Ông xem trên dải đất liền
“Sạch tan bóng giặc 3 miền Việt Nam
“Hoàng Sa là Ngụy Quyền dâng
“Nay đem đổ lỗi ông Đồng là sao?
“Công Hàm là để lừa Tàu
“Giúp ta đánh Diệm chứ đâu có nhường!
“74 Tàu kéo quân sang
“Chính quân ông Thiệu chạy làng đấy thôi!”(2)
Nay xin kính bác mấy lời
Trí thức như bác muôn đời hổ danh!
Phố Cổ Hà Nội, 1/10/2012
Tiểu Phật Tử &Ts. Đặng Huy Văn
______
GHI CHÚ: (1) Sáu câu phản hồi của Tiểu Phật Tử cho bài “Hịch Chí Sĩ”. (2) Tóm tắt lời hùng biện của nhà Sử Học, một Đại Trí Thức CS.


Không có nhận xét nào: