Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

HUGO CHAVEZ KHÔNG THỂ TRỞ LẠI LÀM TỔNG THỐNG VENEZUELA

Các bác sĩ chăm sóc cho Hugo Chavez tại Havana đã thông báo cho gia đình của ông Chavez, hai anh em nhà Castro, và chính quyền Caracas rằng ông Chavez không thể trở lại để thực hiện nhiệm kỳ tổng thống.
Một nguồn tin nói đã được tiếp xúc với đội ngũ y tế, cho biết ông Chavez đã bị mất giọng nói hoàn toàn, hậu quả của việc điều trị y tế. Dây thanh quản đã bị hư hại vĩnh viễn và không thể lấy lại được giọng nói. Ông Chavez cũng không thể di chuyển ra khỏi giường bệnh đúng hai tháng nay, một tình trạng “rất đáng thất vọng”.  
Một thông báo công khai của chính phủ đã được chuyển đến Tòa án Tối cao và sẽ được công bố nay mai, rằng ông Chavez không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Mặc dù biết ông Chavez bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng thông tin của các bác sĩ nói rằng ông không thể phục hối để tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ tổng thống vẫn là một cú sốc đối với những người thân của ông. Các phản ứng của những thành viên cốt cán của chính phủ cũng cho thấy họ đang mất tinh thần trong giai đoạn cuối cùng này.
Trong khoảng thời gian hai tháng trên giường bệnh của ông Chavez, không thấy có hình ảnh hoặc tiếng nói của ông. Chính phủ Venezuela thừa nhận trong thông báo công khai nói trên rằng đã có sự phô trương quá mức về sự phục hồi chậm chạp của tổng thống.

Nguồn: ABC

Không có nhận xét nào: