Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

NHỮNG NGÔN TỪ CHỐNG THAM NHŨNG MẠNH MẼ CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ THANH

Nguồn: YOUTUBE

Ông tưởng ông ngon lắm, họ kính nể, họ chắp tay bái phục ông á? Cho nên đừng có vội nhìn cái mặt, cái mặt tốt của mình, chỉ thấy bên ngoài thôi chứ còn nhiều vấn đề lắm. Họ làm sai là từ chức, chứ mình làm sai rồi cứ nhơn nhơn tỉnh queo, không có vấn đề gì. Họ mà cách chức thì ảnh chịu thôi, chứ biểu ảnh từ chức thì ảnh không từ. Ảnh biều: có bao nhiêu người từ đâu mà tôi từ? À, chứ họ làm sai là từ chức, có lòng tự trọng lắm đấy. Họ làm sai thì từ chức, còn mình làm sai rồi thì chi? Cùng lắm, cao lắm là kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cho nên không có cái dây gì dài hơn cái dây kinh nghiệm nớ, rút miết rồi không bao giờ hết.
Năm 1986 với Đại hội 6, với TBT Nguyễn Văn Linh, với “Những việc cần làm ngay” sôi nổi, cũng làm được một số việc, tất nhiên sau đó bọn xấu cũng xuyên tạc là “Những việc cần làm ngơ”. Dần dần rồi đến Đại hội 7, TBT Đỗ Mười với Nghị quyết TW7, đã ra nghị quyết về xây dựng Đảng, cũng rất quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách. Đ/c Đỗ Mười cũng xác định rằng xây dựng Đảng giữ vai trò then chốt, và rồi chúng ta không làm được bao nhiêu. Đến giữa nhiệm kỳ của Đại hội 8, với TBT Lê Khoa Phiêu, các đ/c nhớ lại, với Nghị quyết TW6 lần 2, về xây dựng chấn chình Đảng, với quyết tâm rất cao và có nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng rồi kết quả không được bao nhiêu. Nội bộ càng rối ren phức tạp trước khi Đại hội 9. Đến Đại hội 9, Đại hội 10 với TBT Nông Đức Mạnh cũng ra Nghị quyết TW3 khóa 10, cũng phát động phong trào Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như các đ/c đã biết, mới sơ kết chứ chua tổng kết, và rồi kết quả cũng chưa được bao nhiêu, chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Như vậy là suốt 5 nhiệm kỳ, kéo dài 25 năm, một chặng đường mà Hàn Quốc dư sức chuyển từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp, v/đ xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được đề cập và hết sức quyết liệt, hô hào thì rất mạnh, nhưng mà như tôi đã nói, càng xây, càng ra nhiều nghị quyết thì tình hình càng xấu thêm, yếu kém và phức tạp hơn.
Nhưng lần này có điểm mới, là mới chỗ nào? Mới là ở chỗ giải pháp tổ chức thực hiện. Báo cáo các đồng chí, các lần trước, làm là làm chung chung rứa thôi, toàn Đảng đưa ra rồi làm. Còn lần này sẽ không làm theo cách đó nữa đâu. Lần này, khác là sẽ làm từ trên làm xuống, không làm dưới làm lên nữa. Cái thứ hai là không phải chỉ tự phê bình và phê bình đâu, mà sẽ có gợi ý, góp ý trước khi phê bình. Khác đấy, không phải để anh tự nói ra rồi thì tôi nghe rứa đâu, Gợi ý anh, để anh kiểm điểm. Và làm là làm ở trên làm xuống, chứ không đồng loạt chi hết, bắt đầu từ Tổng bí thư, bắt đầu từ Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư tới từng anh Ủy viên BCH TW, chứ không có kiểm điểm tràn lan. Mà anh không nhận, anh không thấy thì sẽ có người chỉ ra cho anh, chứ không giống mấy lần trước. Tôi tin lần này sẽ có chuyển biến.

1 nhận xét:

Ngon hông ? nói...

Ông tưởng ông ngon lắm, họ kính nể, họ chắp tay bái phục ông á?
- Ngon thì bắt gã X từ chức và truy tố đi !