Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

KHÔNG CỚ GÌ … THAY ĐỔI: TẦM VÓC NÝ NUẬN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY, ĐBQH NGUYỄN BẮC VIỆT!


TSYG: Ngày 4-6-2013, ông Nguyễn Bắc Việt – đại biểu Quốc hội của tỉnh Ninh Thuận đăng đàn, được VietnamNet tường thuật lại trong bài Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn. Trước Quốc hội, ông Việt đã đọc bài phát biểu với một lập trường hết sức "kiên định và cứng rắn" của một Bí thư huyện ủy, trong đó có những đoạn đáng lưu ý:
Mê sảng như người cõi trên: “Các nước XHCN trên thế giới, các đảng cánh tả trên thế giới vẫn có bước phát triển tích cực. Trong khi đó mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa đang gặp khủng hoảng thể hiện những bất cập không thể tránh khỏi”.
Kịch liệt lên án "kẻ thù" Mỹ và phương Tây với thái độ hằn học quen thuộc: “Mỹ và các nước phương Tây đã thể hiện rõ tính hai mặt, chưa lúc nào từ bỏ âm mưu chống phá  phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Mỹ vẫn đang luôn muốn bá chủ thế giới. Nơi nào Mỹ và các nước phương Tây nhúng tay vào là nơi đó bất ổn”.
Chỉ một lời dịu nhẹ với bạn vàng Trung Quốc: “Khó thứ hai, đó là quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua vấn đề Biển Đông”.
Kết luận cái rụp, khẳng định ý Đảng là trên tất cả, là tuyệt đối: “Cần phải tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Các nội dung Đảng đã cho ý kiến trong Nghị quyết trung ương 2, trong Kết luận Hội nghị trung ương 5 là bất biến. Các vấn đề đang là thí điểm, chưa có tổng kết đánh giá (của Đảng) thì chưa đưa vào trong dự thảo lần này”...
Được biết ông Nguyễn Bắc Việt đang là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Phó trưởng đoàn ĐBQH Ninh Thuận, Bí thư huyện ủy Thuận Bắc. Rất có thể qua bài đọc của ông Việt trước Quốc hội, “một số bí mật của Đảng và Nhà nước” đã bị ông này làm lộ ra. Để bà con có dịp chiêm ngưỡng thêm tầm vóc ný nuận của vị Bí thư huyện ủy này, TSYG xin đăng lại bài đọc nói trên của ông:Ông Nguyễn Bắc Việt đang đọc bản góp ý

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,
Kính thưa Quốc hội,
Tôi xin được tham gia phát biểu một số nội dung sau đây:
Về vấn đề chung, theo tôi thì thứ nhất, việc xây dựng sửa đổi bổ sung Hiến pháp, cần phải thấy Hiến pháp là một cái bộ luật gốc, một công trình khoa học. Vì vậy việc góp ý tiếp thu phải thực sư khoa học. Phải xem đây thực sự là một công trình khoa học của toàn dân, với sự đóng góp của toàn dân! Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 lần này theo tôi đã cơ bản thể hiện được điều đó. Bởi vì đã thể hiện đây là một công trình khoa học về chính trị học, về khoa học lịch sử, về khoa học ngôn ngữ, về loric (ý nói là logic) học, về luật học, về tâm lý học, về khoa học quản lý, và đặc biệt là không xa rời chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vì đây là khoa học về sự giải phóng con người khỏi mọi sự bất công của xã hội, và theo tôi, dự thảo Hiến pháp lần này đã thể hiện được tính khoa học, tính nhân dân, tính dân tộc, tính nhân loại và đặc biệt là tính Đảng (!!).
Trong góp ý xây dựng Hiến pháp lần này đã có một số ý kiến lẻ loi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ điều 4 trong dự thảo, đòi tư nhân hóa đất đai, đòi phi chính trị hóa quân đội, công an, đòi cắt bỏ các từ định hướng XHCN trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một số nội dung khác.
Cần phải thấy rằng từ ngày thành lập đến nay, Đảng CSVN đã dẫn dắt nhân dân ta, dân tộc ta giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được thắng lợi đó bởi vì chúng ta có nhân dân anh hùng, có lực lượng vũ trang anh hùng một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Bác.
Chính vì vậy không cớ gì lại phải đề nghị bỏ điều 4, đòi xa rời CNXH, đòi ngăn cách quân đội, công an ra khỏi Đảng, ra khỏi dân!
Thứ hai, về vấn đề chung, theo tôi cần phải đánh giá đúng bối cảnh tình hình khi chúng ta tiến hành sửa đổi bồ sung Hiến pháp năm 92 để thấy được thuận lợi khó khăn, những vấn đề cần khẳng định để “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong tình hình hiện nay. Theo tôi:
Về thuận lợi, chúng ta có thuận lợi, đó là tình hình thế giới bất ổn khó lường… (ngừng một lát, rồi ông Việt lật sang trang, kiểu ngừng câu này rất nguy hiểm), nhưng Việt Nam vẫn là bến cảng bình yên, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Các nước XHCN trên thế giới, các đảng cánh tả trên thế giới vẫn có bước phát triển tích cực. Trong khi đó mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa đang gặp khủng hoảng thể hiện những bất cập không thể tránh khỏi.
Mỹ và các nước phương Tây đã thể hiện rõ tính hai mặt, chưa lúc nào từ bỏ âm mưu chống phá  phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Mỹ vẫn đang luôn muốn bá chủ thế giới. Nơi nào Mỹ và các nước phương Tây nhúng tay vào là nơi đó bất ổn.
Chính vì vậy, không cớ gì phải bàn đến việc thay đổi thể chế chính trị, mục tiêu con đường đã chọn, không cớ gì phải bàn đến chuyện đổi tên nước!
 XHCN là một xã hội mà trong đó nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. XHCN là như vậy, đẹp như vậy, mà ai lại nghĩ đến chuyện muốn thay đổi?
Cái thuận lợi thứ hai, ở trong nước chúng ta có những thuận lợi cơ bản. Đó là việc thực thi Hiến pháp năm 92, sửa đổi năm 2001 và đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng với sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố để đất nước ta phát triển vượt qua những khó khăn thách thức. Điều đó chứng tỏ đường lối chủ trương của Đảng đề ra là đúng đắn, là phù hợp, và đặc biệt qua đợt sinh hoạt chính trị pháp lý lần này, chúng ta thể hiện cài sự đồng lòng của nhân dân. Ngay ở Ninh Thuận, qua lấy ý kiến, không có ý kiến nào đòi bỏ điều 4, đề cập đến vấn đề đổi tên Đảng.
Thú hai, cái thuận lợi thứ hai trong nước, đó là trong quá trình phát triển, qua thực tiễn chúng ta đã có những nội dung cần sửa đổi thì Đảng đã kịp thời chỉ đạo. Từ việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đến kinh tế thị trường định hướng XHCN, đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, và có thể nói những điều này đã được thể hiện, cụ thể hóa qua các nghị quyết của Đảng.
Thứ ba, chúng ta có thuận lợi, đó là cả nước đang tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi, theo chúng tôi thì có những khó khăn:
Đó là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, là âm mưu diễn biến hòa bình, là việc sử dụng tiền của các tổ chức phi chính phủ nhằm tác động đến việc xây dựng thể chế chính trị, thể chế kinh tế ở đất nước ta. Chúng ta không thể xem thường.
Khó thứ hai, đó là quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua vấn đề Biển Đông.
Khó nữa đó là đang có tình hình thông tin một chiều, chỉ nói cái khó của đất nước, nói cái không hay của các nước XHCN … còn lại. Cho nên đã tác động đến niềm tin của một bộ phận không nhỏ nhân dân, kể cả cán bộ đảng viên đối với CNXH, với các nước XHCN và phong trào cộng sản, phong trào cánh tả trên thế giới.
Cái khó thứ ba, trong nước đang có tình hình phai nhạt mục tiêu tiến lên con đường CNXH, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trước thực trạng đạo đức xã hội xuống cấp, đấu tranh chống tham nhũng chưa có hiệu quả, trước những yếu kém trong quản lý đất đai, trong hoạt động của một số tập đoàn kinh tế, sự cồng kềnh của bộ máy nhà nước và đặc biệt là trước những bất cập trong công tác cán bộ, sử dụng người tài, người hiền.
Thì với thuận lợi và khó khăn đó, theo chúng tôi, trong sửa đổi Hiến pháp lần này, cần phải tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng!
Các nội dung Đảng đã cho ý kiến trong Nghị quyết trung ương 2, trong Kết luận Hội nghị trung ương 5 là bất biến!
Các vấn đề đang là thí điểm, chưa có tổng kết đánh giá (của Đảng) thì chưa đưa vào trong dự thảo lần này.
!!!


19 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngu toàn tập!

Thế mà cũng mang đầy "viên":Đảng viên, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nghị viên...

Một cán bộ lãnh đạo chủ trì của Đảng ở một địa phương cấp huyện, cấp tỉnh, một đại biểu của nhân dân ở tầm quốc gia mà chỉ biết nói bậy thế ư(?!)Nên đuổi về vui thú điền viên cho sớm!

Thất vọng vô cùng!

Một ĐV nhưng mà tốt nói.

Xuan Nguyen nói...

Lãnh đạo mà nhận thức thế này trách sao đất nước không phát triển nổi. Tưởng nói vậy là hay, thật ra là: “ nói những điều không biết, viết những gì không hiểu”. Buồn 5 phút!

Nặc danh nói...

Mới phát hiện một con vẹt trên 50kg ở Ninh Thuận

Nặc danh nói...

Sao đến lúc này mà vẩn còn loại người ngu dốt và thiếu hiểu biết như lão Nghị Ninh Thuận này. Cái gì là các nước XHCN trên thế giới phát triển tích cực, các nước TBNC đang giãy chết. Làm gì còn hệ thống các nước XHCN trên thế giới, chỉ còn đúng nghĩa 3 nước Việt Nam, Cu Ba và Triều Tiên (Trung Quốc đã theo CNTB mang màu sắc Trưng Quốc rồi). Ông Nghị hãy về ôn bài lại đi nhé. Ngu dốt hết chỗ nói

Unknown nói...

Chính nhờ vậy mà Nguyễn Bắc Việt (NBV)được "bầu" cử vào ĐBQH. Có lẽ từ trước đến nay NBV chỉ ngồi đút chân gầm bàn để đọc báo Nhân dân, ngoài ra chưa hề biết Đông Tây Nam Bắc, chi mô răng rứa. loại cán bộ này luôn được ngồi dưới đáy một giếng sâu nên khi nhìn lên bầu trời chỉ thấy có mỗi "màu hồng" của thượng cấp. Không lạ gì loại cán bộ đó. Mở mồm là nịnh và nịnh có động cơ chứ không phải từ tâm tưởng của nó. Nói chung là phải chọn loại ngu đần như thế mới dễ bề sai bảo. Thất vọng quá.
Biết lúc nào trời sáng? chừng nào loại cb như vậy vẫn maintainning, Very sad

Nặc danh nói...

Nghe lão này nói có khi cụ Tổng cũng thấy ngượng vì nó yêu Đảng và CNXH quá đến mu muội. Thật đáng thương

NONG THI XUAN nói...

Dung la mot thang mu quang.Da ngu ma khong biet nhuc.

THẢO DÂN nói...

Tôi đảm bảo 2 điều: thứ nhất, có ai hỏi ông NGUYỄN BẮC VIỆT là ông vừa phát biểu những gì, cha nội này sẽ không thể nhớ mình vừa phát biều cái gì. Thứ hai, có ai phản biện lại những lập luận của ông NGUYỄN BẮC VIỆT, ông này sẽ chỉ phát ra những tiếng ú ớ mà thôi.
CHẮC ÔNG NÀY LÀ ANH EM BÀ CON VỚI NGHỊ PHƯỚC Ở SÀI GÒN RỒI.

Nặc danh nói...

Thằng này không ngu đâu, nó đang muốn tỏ rõ là con chó trung thành trước các ông chủ đang ngồi ở hàng ghế đầu hội trường, để mong nhiệm kỳ tới được cơ cấu đấy.
Thật đấy lũ chúng nó toàn thế cả mà; nhưng khi đảng của các ông chủ thất thế thì loại người như thàng này lại quay lại chửa đầu tiên.

Nặc danh nói...

Thằng này không ngu đâu, nó đang muốn tỏ rõ là con chó trung thành trước các ông chủ đang ngồi ở hàng ghế đầu hội trường, để mong nhiệm kỳ tới được cơ cấu đấy.
Thật đấy lũ chúng nó toàn thế cả mà; nhưng khi đảng của các ông chủ thất thế thì loại người như thàng này lại quay lại chửa đầu tiên.

Nặc danh nói...

Loại có đầu óc hủ đậu còn khá nhiều ở quan cấp trung. Còn dạng hủ đậu dạng yếu mà đám ra gió như tên Việt này là hàng hiếm.

Nặc danh nói...

Đúng là loại nghủ mơ

Trúc Sơn thành Tiếu nói...

Bí thư Huyện, đâu có mặt chỗ nào trong Hiến pháp trừ điều 4 đâu? Hiến pháp chỉ quy định HĐND, chính quyền, ko có quy định ông này. Nên bỏ điều 4, thằng này cạp đất mà ăn ah.

Nguyen Qui nói...

""Khó nữa đó là đang có tình hình thông tin một chiều, chỉ nói cái khó của đất nước, nói cái không hay của các nước XHCN … còn lại. Cho nên đã tác động đến niềm tin của một bộ phận không nhỏ nhân dân, kể cả cán bộ đảng viên đối với CNXH, với các nước XHCN và phong trào cộng sản, phong trào cánh tả trên thế giới"
Dkm nó báo chí tivi đều do tụi nó nắm hết vậy mà nó nói thông tin 1 chiều. Ai thông tin 1 chiều? Đúng là nói lấy được.

Nặc danh nói...

Các bác chửi em nó làm gì, em nó sai thi để em sua chữa, Có chửi thì chửi thằng Bố nó, con học như con bò, chay tiền tới Huyện được rồi,,,lai bỏ tiền vào Quốc Hội.

Nặc danh nói...

Tất cả comments ở đây đều ngây thơ, cả tin.
Ông ta phát biểu như vậy vì còn mưu cầu có địa vị cao hơn nữa trong đảng.
Bản thân ông ta "éo" tin những lời chính ông ta nói ra đâu.

Nặc danh nói...

Xin lưu ý ông Việt là ông phải nói theo tiếng nói của cử tri; những người đã bầu ra ông, chứ không phải ông nói theo ý của tổ chức của ông!

Nặc danh nói...

Rất hay, rất chân thật, phản ánh đúng tình hình chính trị VN hiện nay, tức là tuyệt đối tin tưởng vào Đảng tin tưởng vào CNXH và không cần quốc hội lập pháp làm gì Đảng đã và đang lo hết, các nghị cứ gật là được!

Nặc danh nói...

Chắc chắn tay Việt này còn được cơ cấu lên nữa nhờ bài hót mê sảng này.