Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

CÁO LỖI

Do sơ sót trong khâu biên tập, TSYG đã có sự nhầm lẫn khi đăng bài BÁO ĐỘNG ĐỎ: TRUNG QUỐC TIẾN HÀNH TẬP TRẬN Ở BIỂN ĐÔNG (đã được gỡ xuống). TSYG xin chân thành cáo lỗi cùng bà con và xin cảm ơn Anh Ba Sàm đã giúp chỉ ra sự nhầm lẫn nói trên.

2 nhận xét:

Hoa Cải nói...

Hoa Đông rồi tới biển Đông, chẳng qua bác Giáo tiên đoán trước ấy mà.

Tâm Sự Y Giáo nói...

Bác Hai Quả "tiên đoán" cứ như thật! Mà có lẽ là thật đó bác ạ.