Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ĐẢNG KHÔNG CỘNG SẢN TẠI TRUNG QUỐC ZHI GONG TÁI BẦU BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀM CHỦ TỊCH ĐẢNG.

Ông Vạn Cương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng không cộng sản Zhi Gong (Trí Công), theo tin từ Tân Hoa Xã ngày 6-12-2012.
Đảng Trí Công với khoảng 38.000 đảng viên, là một trong tám đảng không cộng sản được pháp luật công nhận tại Trung Quốc.

Ông Vạn Cương
Ông Vạn Cương, sinh năm 1952, là một chuyên gia về ô tô, nguyên là cựu chủ tịch của Đại học Đồng Tế (Thượng Hải). Ông được bầu làm chủ tịch Đảng Trí Công từ tháng 12 năm 2007 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc từ tháng 4 năm 2007. Ông là Bộ trưởng đầu tiên của Trung Quốc không phải là đảng viên cộng sản kể từ 1950.

1 nhận xét:

Minh Rebel nói...

Chắc là lại một cánh tay nối dài của ĐCSTQ mà thôi