Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

PHÁT BIỂU TỔNG KẾT MỘT BUỔI HỌP KIỂM ĐIỂM...

(Chích từ păng ghi âm một puổi họp chi pộ pên Tung Của, hảo lớ ?)

- E hèm… Nhiều vị (ngồi đây) không chịu nhận khuyết điểm ! Thế là thế nào? Các tồng chí tự cho mình là ai, mà không có khuyết điểm? Đã là con người thì phải có khuyết điểm. Chỉ có lũ vịt trời đang bay trên đầu chúng ta, hoặc bọn giun dế sống chui nhủi dưới bàn chân chúng ta là không có khuyết điểm thôi, các đồng chí nhớ chửa? Mà các tồng chí là ai, các tồng chí là người. Vậy thì dứt khoát các tồng chí phải có khuyết điểm.

Nhưng tại sao có vi phạm mà nhiều vị lại không chịu nhận khuyết điểm? Các tồng chí đừng có mà chủ quan, tưởng rằng giấu được tồng chí của mình, giấu được tôi, giấu được các cấp trên về những khuyết điểm của mình. Các tồng chí nhầm, mà tôi cũng nhầm. Chúng ta có thể che giấu khuyết điểm đối với bất kỳ ai, nhưng không thể che giấu được  nhân dân. Nhân dân hiểu được tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh, sức khỏe, thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm của chúng ta. Không có gì của chúng ta là có thể che giấu nhân dân được, chẳng qua là nhân dân chưa muốn biết và chưa muốn ói đó thôi.

Fê và Tự Fê
(sưu tầm từ internet)

Tôi có thể khẳng định rằng một bộ phận không nhỏ các tồng chí ngồi đây đã, đang và sẽ vi phạm khuyết điểm. Nhưng với phương châm “trị bệnh cứu người, giúp nhau cùng tiến bộ”, trên tinh thần “cảnh tỉnh, cảnh báo, cảnh cáo, cảnh giác và cả … cảnh trí nữa”, tôi chưa muốn làm căng với các tồng chí, nhưng chính các tồng chí phải hết sức tự giác và thành khẩn kê khai các thành tích, ấy quên, các khuyết điểm của mình. Có tự giác và thành khẩn thì phê và tự phê mới có kết quả.

Trong bối cảnh bầy sâu đang nhúc nhích, lợi ích nhóm đang che lấp lợi ích của tôi và của các tồng chí, thì việc nhiều vị không chịu nhận khuyết điểm là không thể chấp nhận được.Tôi nhắc lại là không thể chấp nhận được, nhé! Mà việc này đâu phải nhằm kỷ luật các đồng chí đâu. Nếu không khéo là sẽ làm rối ren, mâu thuẫn, chia rẽ, rồi lơ mơ là các thế lực thù địch lợi dụng để "phân hóa nội bộ" chứ chẳng chơi. Các tồng chí phải nhớ, không có gì là tuyệt đối, là chiếc đũa thần cả, nhé!

Về phần bản thân tôi, tôi cũng xin nhận khuyết điểm với các tồng chí là tôi đã quá hăng say, mải mê trong công việc mà quên chăm lo sức khỏe của chính mình. Khuyết điểm này là nghiêm trọng vì sức khỏe của tôi chính là vốn quí của cơ quan. Nếu có chuyện gì thì biết lấy ai thay bây giờ? Tôi đã ý thức được khuyết điểm này của mình và sẽ quyết tâm sửa chữa bằng cách mỗi ngày uống một ly hổ cốt Miến Điện và hai viên đông trùng hạ thảo của Tây Tạng. Nói các tồng chí mừng, tôi mới sửa chữa khuyết điểm có một tuần mà tôi cảm thấy mọi bộ phận trong cơ thể tôi cứ như là … thanh niên. Theo đà này tôi có thể cống hiến thêm được mươi năm nữa.

Một khuyết điểm thứ hai, có phần nghiêm trọng hơn khuyết điểm thứ nhất, và tai hại hơn là tôi chưa biết khắc phục và sửa chữa bằng cách nào. Đó là việc tôi không phát hiện ra khuyết điểm của các tồng chí.Khuyết điểm của tôi  dẫn đến tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều vị không chịu nhận khuyết điểm. Đây chính là điều làm cho tôi buồn, lo lắng và khổ tâm nhất. Nhưng cơ bản cũng chính là do các tồng chí không chịu kê khai, nhiều vị không chịu nhận khuyết điểm của mình.

Đấy, tôi đã nói hết với các tồng chí tất cả những gì từ đáy lòng của tôi, những gì tôi đã rứt ra từ trong tâm can của tôi. Các tồng chí phải quyết tâm tu sửa bản thân, phải thành khẩn nhận khuyết điểm thì mới mong tiến bộ, mới mong chúng ta có ngày hạ cánh an toàn. Dứt khoát không để các thế lực thù địch bươi móc khuyết điểm của mỗi chúng ta, làm mất mặt chúng ta trước vợ, con và những người hàng xóm đáng ghét của chúng ta.

Đấy, tôi đã nói hết nước hết cái với các tồng chí. Còn nếu các tồng chí vẫn không thực hiện, vẫn cứ tình trạng nhiều vị không chịu nhận khuyết điểm thì … thì … thế thì thôi vậy. Tôi là tôi oải với các tồng chí lắm rồi...Đành phải để đến  kiểm điểm nhiệm kỳ tới, hậc hậc …  

Không có nhận xét nào: