Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

MỘT CUỘC NHẬU Ở TRUNG NAM HẢI


Bắt hàng chục tên hả? Hảo lớ, hảo lớ!


Cẩm Đào, Gia Bảo, Cận Bình
Đang nhậu, có điện: Biểu tình (ở) Việt Nam,
- Gì đâu mà vội hoang mang ?
Việc này chúng tớ đã bàn từ lâu,
Biểu tình? Không dễ thế đâu,
Ta đà quán triệt,... phải mau thi hành !
Tổ tam tam Bảo, Đào, Bình
Thong dong nhậu tiếp, nhã nhàn như không
Một hồi lại có tin sang:
Biểu tình đã dẹp, bắt hàng chục tên !
Bình cười, má lúm đồng tiền :
- Tào lao tin vặt, nhiễu phiền cuộc vui !
Thân phận những kẻ tôi đòi
Làm sao dám chẳng vâng lời bề trên ?
Dzô tiếp đi, mấy tiên sinh !

Không có nhận xét nào: