Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

AMARI TX LÀ TS. HOÀNG VĂN LỄ - NGUYÊN TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ SỔ TAY XÂY DỰNG ĐẢNG??


Báo Nhân Dân, trong bài thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán ngày 22-8-2013 cho biết tác giả của bài này là Amari TX, một người Mỹ gốc Việt. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ một bài trong đó, báo Nhân Dân đã đăng lại thành bài nói trên. Trên trang blog này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng, hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn khoăn : Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế ? Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến thế ?
Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý, những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.
Chẳng hạn, TS. Hoàng Văn Lễ viết :
Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng… 
Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Còn Amari TX thì viết :
Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : Đây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội.
Và đây là bảng đối chiếu :

TS Hoàng Văn Lễ
Amari TX
Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ.Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ.


Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.

Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị.
Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : ...


Được biết, bài của TS. Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng) được báo SGGP đăng lúc 7h20 ngày 26-8-2013, nghĩa là sau bài của Amari TX trên báo Nhân Dân 4 ngày, và cũng sau bài của Amari TX trên blog amaritx.wordpress.com 4 ngày.
Nếu TS. Hoàng Văn Lễ và Amari TX là hai người khác nhau, thì có thể kết luận mà không phải chần chừ gì nữa : TS. Hoàng Văn Lễ đã trắng trợn đạo văn của Amari TX !
Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra giữa các tác già của hai tờ báo lớn là Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng, đều là những cơ quan ngôn luận rất lớn của Đảng. Bởi nếu như thế thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.
Vì vậy, có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất : Amari TX chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng !

Và nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể gọi đây là một SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG!Ông Hoàng Văn Lễ


28 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này chắc tham gia đội cải cách ruộng đất trông mặt ông ngầu lắm có những người như thế này thì lo gì đổ chế độ.He he

nói...

"Nhìn mặt mà bắt hình dong", tôi cam đoan tay này là hạng người chẳng ra gì.
Tôi thì chả thấy có gì là kinh khủng ở sự dối trá này mà chỉ thất tởm!!!! Tởm không thể tượng tượng được. Hay nói như J.P. Sartrơ là cực "buồn nôn"

Nặc danh nói...

Đâu có đây là sự ưu việt lớn nhất của CNXH mà không một thể chế nào trên thế giới đương đại có được đó là "đầu vào khác nhau nhưng đầu ra là giông nhau" hihi.

CHI LA TRO CUOI nói...


Chi dang khinh bi va lam tro cuoi cho nguoi doc tren mang...

Nặc danh nói...

Một khám phá quá ngoạn mục. Nhục không thể tả được.

Tôi chỉ mới đọc qua bài của Amari TX và đã khẳng định rằng không một người Việt Kiều chánh thống nào có lối suy nghĩ như trong bài được. Cám ơn sự khám phá này.

Mạc Trang nói...

Tuyệt vời! Không có đòn nào đau và mạnh bằng vạch trần sự dối trá của kẻ lừa đảo. Đau đến chết, chết chưa hết nhục! Hãy lột trần mọi sự dối trá để góp phần cho một xã hội chân thật. Thời này mọi sự dối trá khó qua được "đôi mắt Thánh" của muôn dân!

Nặc danh nói...

Đúng là "Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiếm"!

Nặc danh nói...

Thật nhục nhã!
Hu hu đỉnh cao "chí (phèo) tuệ" là vậy sao???

Nặc danh nói...

Ông Lễ này cùng một lúc ném 2 quả lưu đạn vào nhân dân.Mình thấy các anh tuyên giáo trung ương có công rất lớn làm cho hình ảnh của chế độ ngày càng bẩn và xấu xa.

Nặc danh nói...

Trần Dân Tiên đời mới?

Bảo Ngọc nói...

Hết ý kiến,Ông Lễ này mà làm sao" Xây Dựng Đảng",ông xây bằng sự dối trá,bỉ ổ và vô liêm sỉ thì có.Ông,gần cả cuộc đời còn không tự tin ở phẩm giá của mình phải đội lót Việt kiều.Đáng tiếc cho một cuộc đời.

LINH NAM CHICH QUAI nói...


Ông Hoàng văn Lễ...Văn Lễ ôi!
Tiến sĩ không xong ...Tiện sĩ rồi ?
Văn đạo làm sao lên tiến sĩ ?
Hay là lừa dối với nhau thôi !!!
Amari TX Mari ơi
Lừa dối chi nhau thế hỡi trời
Mặt mũi thoạt nhìn trông cũng sáng
Nhưng lòng bần tiện quá đi thôi....

Nặc danh nói...

Xin cám ơn bloggers lề dân đang
phê phán bọn nịnh bợ lề đảng,để
chúng phải biết nhục :
Phong trần mài một lưỡi gươm
những phường giá áo túi cơm xá gì !

Nặc danh nói...

Đúng là Hề Văn Loãng!

Nặc danh nói...

Đúng là Hề Văn Loãng!

Nặc danh nói...

chỉ có những kẻ ăn lộc đảng mới viết được như thế.

Nặc danh nói...

Nhìn cái mặt thớt gỗ nghiến được anh cả Lú phong Tiến sĩ...giấy và Tổng biên tập tạp chí dỏm.Ông Lễ thở ra là ta ngửi thấy mũi xú uế của chế độ đương đại.

Nặc danh nói...

Điều chắc chắn là ông Lễ và amari là cặp song sinh cùng trứng ..... voi!

haidan nói...

buon2 ghe gom

EH nói...

Cảm ơn tác giả đã theo dõi và vạch trần sự giả dối này. Còn những tên đê tiện như vậy thì trước sau gì cũng bị lộ mặt, nhục nhã cho đến chết. "Give a thief enough rope and he'll hang himself."

EH nói...

Cảm ơn tác giả đã theo dõi và vạch trần sự giả dối này. Còn những tên đê tiện như vậy thì trước sau gì cũng bị lộ mặt, nhục nhã cho đến chết. "Give a thief enough rope and he'll hang himself."

Hoàng Vô Lễ nói...

Xin đính chính "tôi không phải là con cháu của ông Hoàng Vẵn Lễ". Con cháu ông ta nhục chết, vợ con dâu rể sui gia ơi có nhục không?

Nguyễn Quang Lập nói...

Một bạn đọc cho biết ông Hoàng Văn Lễ không phải nguyên Tổng Biên tập tạp chí Xây dựng Đảng, có thể là nguyên tạp chí Sổ tay xây dựng đảng thuộc Thành ủy Tp. HCM chăng? ( Quê Choa)

Tâm Sự Y Giáo nói...

Nhà em xin cảm ơn Bọ Lập đã nói thêm cho rõ. Quả đúng là ông này là nguyên TBT tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng TPHCM.

Yên Hưng nói...

Các bạn nhầm hết! Cái nhà anh thiến sót Hoàng Văn Lễ không đủ câu chữ để hành văn nên đã HỌC MÓT của AMARI TX đó thôi.

Nặc danh nói...

TRÒ CƯỜI

Nam nói...

Những gì ông Tiến sĩ Lễ nêu lên về đa đảng hay đa nguyên thì theo cách nhìn của ông ấy. Còn ý kiến của ông Đằng muốn thành lập một đảng với cái tên và phương hướng hoạt động tốt đẹp trong quá khứ là ý kiến của ông Đằng vậy.

quantu nói...

Lú luận đang mất phương hướng ha ha. Đinh cao sắp thoái trào rồi.Đỉnh lú thôi đừng lú nữa, thúc tỉnh đi, nhục lắm