Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

TẤM ẢNH GÂY SỐC CỦA TẠP CHÍ TIME

Tạp chi nổi tiếng TIME vừa cho đăng một tấm ảnh đặc biệt lên trang bìa. Mới nhìn qua, cứ ngỡ đây là bức ảnh vui. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy có những ý nghĩa nhân văn ẩn sau tấm ảnh này. Xin mời bà con thưởng thức!

Cô Jamie Lynne Grumet (26t) đang cho con trai Aram 4 tuổi bú tí

Không có nhận xét nào: